• Kézműves
  foglalkozások
 • Táncházak
  szervezése
 • Szakrális
  tevékenységek
 • Zenés népi előadások,
  bábelőadások
 • Jeles Napjaink
  megünneplése
 • Népi gyermekjátékok,
  népdalok tanítása
 • Komplex
  foglalkozások
 • Népmesetáborok

Tarsoly Népszínház

2017. január 28-án a Furullás Palkó Ősbemutatóval kezdődött egyesületünk színielőadás-sorozata. Azzal, hogy a kézművesség és a népzene-néptánc mellé felvettük a történetmesélés műfaját is, új dimenziók nyíltak meg előttünk a népi hagyománymegújításban. Azóta még egy színielőadást és öt bábelőadást mutattunk be. Az előadásokban lehetővé válik, hogy előrukkoljunk mindazzal, amivel foglalkozunk: a történet és a muzsika, ének, tánc és bábjáték által megelevenednek népi hagyományos motívumokkal, formákkal műhelyünkben készült díszleteink. Előadásainkban magyar népmesét vagy egyéb népi történetet dolgozunk fel, s ezek ábrázolásakor a néphagyományra támaszkodunk, tartalmi és a formai elemek tekintetében egyaránt. Népdalokkal, néptánccal gazdagítjuk az előadást, népi hangszeres kísérettel. Szeretnénk megélni és bemutatni, miként kel életre és újul meg a népi kultúra az érzékenység és a kreativitás mentén. Többgenerációs alkotásokat adunk elő, hiszen a népi kultúra áthagyományozása az idősebb korosztálytól a fiatalabbak felé kell megnyilvánuljon, és azt szeretnénk, hogy ez az előadásokban is tükröződjön. Arra ösztönözzük a közönséget és a szervezőket, hogy ha lehetséges, tegyük ezeket az alkalmakat többgenerációs együttlétté! Bízunk abban, hogy előadásaink gyermekek és felnőttek, szülők, nagyszülők számára egyaránt élményt nyújtanak, különös tekintettel arra, hogy a népmese hagyományosan nem csak a gyermekek, legalább annyira a felnőttek műfaja.


Derék Jankó és a kemény cipó

 

Magyar népmese, népi hangszeres kísérettel. Óvodás kortól a felnőttekig ajánljuk. A kb.45 perces bábelőadást követően igény esetén lehetőséget nyújtunk az élmény elmélyítésére: a közönség találkozhat a bábokkal, olyan interaktív, alkotó tevékenységekben, próbákon vehet részt, amelyek segítik a mese által megmozdított érzések, fantáziák feldolgozását, tudatosítását.


Zöldbajusz Marci Királysága

Kormos István meséjének báb-feldolgozása, népi hangszeres kísérettel. Kb. 40 perc. Óvodás kortól a felnőttekig ajánljuk. Az élmény mélyítése érdekében, népi bútor - és egyéb használatitárgy festő kézműves foglakozással is tudjuk bővíteni, illetve az előadás kiválóan alkalmas ráhangolódásra ezen foglakozások előtt.


Az ördög mestersége

Székely népmese, népi hangszeres kísérettel. Kb. 40 perc. A bábelőadást óvodás kortól a felnőttekig ajánljuk. Az élmény mélyítése érdekében, agyagozó-fazekas kézműves foglakozással is tudjuk bővíteni, illetve az előadás kiválóan alkalmas ráhangolódásra ezen foglakozások előtt.


Szent Miklós története

A nevettető, ugyanakkor szakrális bábelőadást mikulásjáráskor ajánljuk elsősorban, a kommersz télapóműsorok helyett. Persze ettől független előadásként, önmagában is megállja a helyét. Kb.45 perc, iskoláskortól a felnőttekig.


Égig érő köpönyeg

Népi bábjáték Szent Márton életéről, népi hangszeres kísérettel. Az időnként vásári hangulatú, mégis szakrális tartalmakat hordozó előadás népi perspektívából, a magyar népmesék hangulatában mutatja be a szent történetét, iskoláskortól a felnőttekig ajánljuk. A Márton-napi változat kicsit hosszabb. Kb.45-55 perc.


Furullás Palkó Ősbemutató – I. Kóbászórszág királya

Interaktív mesejáték népi hangszeres kísérettel, táncos népi gyermekjátékokkal, iskolás korú gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. kb.60 perc.
„...egy éjszaka reggelfelé álmomban megjelent dédöregapám. „Kell föl fiam Péter!” – ezt mondta. Először nem tudtam mire vélni a dolgot, mert nem tudtam ki szólít, ezért amikor másodszor is megszólított: „Kell föl fiam Péter!” gyorsan átfordultam a másik oldalamra. De ismét hallom ám:
– Kell föl fiam Péter!
– Te vagy az Uram? - kérdeztem riadtan, mert valahogy eszembe jutott, hogy az Isten Sámuelt is így szólította meg álmában, amikor elhívta a szolgálatra. A hang így válaszolt:
– Én a dédöregapád vagyok, Gál Pál, aki Salomváron születtem, ezernyócszászhetvenhétben. Kell föl, mer halaszthatatlan dógom van vélled!”.
No erre már csakugyan fölkeltem, legalábbis álmomban, mert a feleségem nem emlékezik rá hogy testileg is fölkeltem volna. Dédöregapám ott állt egy virágos réten, a rét közepén egy nagy fa, nagy fa alatt asztal, asztal mellett két szék, asztalon kancsó és két pohár.
– Gyere édes fiam, üll le ide mellém, mer el akarok mondani neked egy tanuságos történetet!”


A rátóti csikótojás

Interaktív magyar népmese-feldolgozás (falucsúfoló) népi hangszeres kísérettel, táncos népi gyermekjátékokkal, iskolás korú gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. kb. 25 perc.