• Kézműves
  foglalkozások
 • Táncházak
  szervezése
 • Szakrális
  tevékenységek
 • Zenés népi előadások,
  bábelőadások
 • Jeles Napjaink
  megünneplése
 • Népi gyermekjátékok,
  népdalok tanítása
 • Komplex
  foglalkozások
 • Népmesetáborok

Téka Művelődési Alapítvány

A Téka Művelődési Alapítvány egy szamosújvári székhelyű civil szervezet. A Téka Alapítványt szamosújvári polgárok egy csoportja hozta létre 1993-ban. Célja a közművelődés, oktatás, ifjúság- és közösségfejlesztés a mezőségi szórványban A szervezet elnöke az alapítástól kezdődően Balázs Bécsi Attila. Az alapítvány küldetése az, hogy civil intézményes kereteket biztosítson, és korszerűen megszervezze a város és a Mezőségi régió közművelődési, oktatási és közösségi életét; hozzájáruljon a térség általános rehabilitációs és modernizációs folyamataihoz.

Keresztszuloprogram

Mérföldkövek

1993 – az alapítás éve
1995 – a Téka Művelődési Központ létrehozása
2000 – a Téka Szórványkollégium létrehozása
2005 – a Tóvidék Program elindítása
2006 – a „Magyariskola Mezőségen” program elindítása
2009 – a Téka Alapítvány a magyar kormány „Nemzeti Jelentőségű Intézménye” lett
2016 – a szamosújvári magyar iskola felépítése és az új oktatási intézmény – a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum létrehozása
2019 – a Téka Művelődési Központ „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” lesz
2019 – a TéKarám Lovasudvar létrehozása
2020 – a Téka Kézművesház létrehozása
2020 – az új szórványbentlakás felépítésének elkezdése

Az alapítvány céljai

Átfogó célja a szamosújvári és a mezőségi régió magyar közösségének erősítése és gyarapodása.

Általános célok:

 • Közművelődési, oktatási, ifjúságszervezési és közösségfejlesztési programok megszervezése, irányítása és lebonyolítása városunkban és a környező régióban
 • a civil önszerveződés korszerű eszközeit felhasználva megfelelni a folyamatosan változó társadalmi körülmények kihívásainak
 • minőségi anyanyelvi oktatási intézményeket létrehozni és működtetni a szamosújvári és mezőségi magyar közösség számára
 • a szociálisan hátrányos helyzetben levő rétegek támogatása
 • szakmai szervezés, tanácsadás és segítség a helyi közösség és a civil intézmények számára egyéni és közösségi önértéktudat kialakítása, megerősítése és fejlesztése az etnikai és szellemi elszórványosodással szemben.
 • Pozitív magyarságkép kialakítása a többségi nemzet tagjai között a magyar kultúra és szellemiség értékeinek minél szélesebb körű bemutatása által

Célkitűzések:

 • Állandó, időszakos és felmenő rendszerű kulturális, oktatási, ifjúsági programok szervezése a Téka Művelődési Központ keretein belül
 • Biztosítani a Mezőségi Téka Szórványkollégium folytonos működését, fenntartását és fejlesztését
 • A „Feketelaki táborközpont” fejlesztésének és működésének biztosítása
 • A feketelaki „Tájház és közösségi központ” működésének támogatása
 • A Tóvidéki térség közművelődési és modernizációs programjainak megszervezése és támogatása
 • A szépkenyerűszentmártoni közösségi ház fejlesztése és működtetése
 • A „Mezőségi Szórványoktatási Központ” felépítése és az új oktatási intézmény létrehozása

Az alapítvány munkája

Az erdélyi Mezőség magyarsága a történelem során sokat szenvedett, viszont jelentős kulturális és történelmi értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség nagyon keveset kapott vissza. Ezt a tényt tudatosítva, a romániai rendszerváltás után, az erdélyi fejedelemség idejéből eredeztető erős intézményteremtő hagyományainkra támaszkodva lépésről lépésre építkeznek, nem a semmiből, hanem az újra felmutatott értékeinkre támaszkodva.1

Az alapítvány a szórványhelyzetet nem hátrányként, hanem feladatként kezeli, ezért felvállalt feladata az, hogy végvárakat építsen, azért, hogy a magyar nyelvi- és a kulturális határokat a Mezőségen is megvédje. Ezt csak olyan intézményekkel valósíthatják meg, amelyek mögött felsorakozik egy új, fiatal generáció.

Azért, hogy a szamosújvári és a térség magyar közösség kulturális, oktatási, szociális, ifjúsági, gazdasági életével tudjon hatékonyan foglalkozni, alapításától kezdve több intézményt is létrehozott, ezek a Téka Szórvány Művelődési Központ, a Mezőségi Téka Szórványkollégium, a Feketelaki Táborközpont, Feketelaki Tájház és Közösségi Központ, a Szépkenyerűszentmártoni Közösségi Ház, a Kemény Zsigmond Elméleti Líceumot és TéKarám Lovasiskolát.

Története

A szervezet működésének első éveiben (1993-95) az alapítvány székhelye a szamosújvári Alkantarai Szent Péter ferences templom és kolostor egyik cellája volt.

1995-ben az Illyés Közalapítvány Magyar Ház Programjának támogatásával egy szamosújvári, belvárosi házat vásároltak, és „kalákában” újítottak fel, ahol létrejött a Téka Művelődési Központ. Az alapítvány ingatlanjait és infrastruktúráját művelődési és oktatási központként meg közösségi térként használják. Ezen belül zajlanak le az állandó programok, itt található az iroda és innen kiindulva szervezik meg az időszakos programokat, nagyrendezvényeket.

Az alapítvány 2000-ben csatlakozott a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány által 1999-ben elindított szórványoktatási programhoz, amely összehangolt és tervszerű módon, hosszútávon biztosítja a mezőségi szórványközösség anyanyelven történő oktatását. A program keretén belül a Téka Alapítvány egy kollégium létrehozását, működtetését és a mezőségi szórványoktatási központ felépítését vállalta. A Mezőségi Téka Szórványkollégiumot 2001-ben hozta létre, 2006-ban pedig átadták a kollégium új épületét.

2005-ben a Téka Alapítvány fontos szerepet játszott a Tóvidék Program beindításával, amely azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a tóvidéki falvak modernizációs törekvéseit. A program célkitűzései: a helyi anyagi és szellemi erőforrások feltérképezése; tájházak létrehozása minden nagyobb szórványtelepülésen; multifunkcionális közösségi terek kialakítása és felszerelése; a programban résztvevő települések turisztikai, idegenforgalmi népszerűsítése, a helyi kulturális kínálat minőségi rendszerben történő bemutatása.2

Az intézményfejlődés következő szakaszában, 2007-ben megnyitotta a Feketelaki Művelődési és Táborközpontot, majd a 2009-ben pedig a Feketelaki Tájházat és a Közösségi Központot.

2008-ban egy uniós pályázatnak köszönhetően saját kézműves műhelyt hoztak létre a szervezet székhelyén, egy külön épületben. Itt rendezték be a keramikus műhelyt 6 hagyományos, 16 elektromos koronggal és három égetőkemencével (kerámia és tűzzománc számára.

2009-től a Téka Alapítványt „Nemzeti Jelentőségű Intézmény” -ként tartja nyilván Magyarország kormánya.

2019-ben A Téka Művelődési Központ „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” lett.

A Téka Alapítvány legnagyobb megvalósítása a Szamosújváron működő mezőségi iskolaközpont felépítése és megalapítása. Az oktatási intézmény létrehozásának gondolata 2006-ban született, de az építkezés csak 2010-ben kezdődött meg, amikor a szamosújvári önkormányzat által biztosított telken, a magyar állam és az RMDSZ támogatásával elkezdődött az építkezés. Az új iskolát 2016 őszén avatták fel. Az avatáson a támogató magyar kormányt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár képviselte, aki méltatta az iskolát megálmodó Balázs Bécsi Attila elszántságát és munkabírását. Az intézmény létrehozásával befejeződött a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztése. 2018 szeptemberétől javaslatára az iskola a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum nevet viseli.3

Az alapítvány szórvány oktatási programjának kiegészítéseként 2019 őszén átadták a TéKarám Lovasudvart.

A kézműves programok iránt megnőtt az érdeklődés ezért 2020-tól a műhelyeket egy nagy, jobban kihasználható, több személyt befogadó külön épületbe költöztetik ahol 2020 létrehozták a Téka Kézművesházat.

2020 őszén egy újabb nagyszabású projekt megvalósításába kezdtek, egy korszerű és felszerelt épületet emelnek, a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum mellett, a Mezőségi Téka Szorványkollégium számára.

Téka Művelődési Szórványközpont

Az állam által fenntartott művelődési intézmények keveset, vagy egyáltalán nem foglalkoznak a mezőségi szórványmagyarság kulturális, közművelődési életével. Ezt a hiányt pótolja a 25 éve működő Téka Művelődési Központ. Az Illyés Közalapítvány támogatásával 1994-után saját ingatlan tulajdonosai lettek, ahol egy folyamatosan működő és nyitva tartó kulturális közösségi teret hoztak létre (több mint 1000 m2 területen). Ebben az intézményben heti program alapján megszervezett rendszeres tevékenységeket és felmenő rendszerű évi kis- és nagyprojekteket bonyolítanak le. Az évi programot szeptember 15.-től a következő év szeptember 15-ig tervezik meg (az évad az iskolai évhez igazodik).

Heti tevékenységeiken több mint 600 személy vesz részt; a Kaláka, Kiskaláka, Kenderkóc néptáncegyüttesek, Rozmaring Népdalkórus, néptáncoktatás 150 gyerek számára, népzeneoktatás, zenekarok, kézműves műhelyek, pályázati tanácsadó iroda, az Ifjúsági Szakosztály projektjei, tanfolyamok, képzések, filmklub, multimédia kör, könyvtárprogram stb.

Felmenő rendszerű nagyrendezvények: XXV. Nemzetközi Néptáncfesztivál; XXI. Nyári honismereti tábor; XXV. Kaláka tábor Feketelakon; XXII. Őszi Fesztivál; XXIV. Mezőségi Népzene és Néptáncfesztivál; XI. Pörgettyű Anyanyelvi vetélkedő; XX. Betlehemes találkozó; XII. Kézműves Tábor, X. Keramikus tábor felnőtteknek, X. Kézműves tábor bentlakó diákoknak, VIII. Feketelaki Irodalmi Tábor, V. Feketelaki zenetábor, IV. Román nyelvi tábor.

A Téka Ház helyet ad időszakos, alkalmi rendezvényeknek is. Ezek konferenciák, fórumok, kiállítások, könyvbemutatók (minden évadban minimum legalább 4 kiállítást és 4 könyvbemutatót szerveznek), versenyek, szórakoztató rendezvények, közösségi és iskolai programok stb. Ugyanakkor szállást, vendégfogadást és vendégprogramoknak helyszíneket is biztosítanak.

A Művelődési Központ keretén belül jött létre 2019-ben a TéKarám Lovasudvar a Szamosújvár melletti Kérőben. Ugyancsak a központ hozta létre 2020-ban a külön ingatlanban található Téka Kézművesházat. A Téka Művelődési Központ 2019-től Akkreditált Kiváló Tehetségpont.

Téka Szórványkollégium

A Téka Alapítvány 2000-ben csatlakozott a válaszúti Kallós Zoltán által kezdeményezett Mezőségi Szórványoktatási Programhoz vállalva egy szórványkollégium és mellette egy magyar iskola létrehozását. A Téka számára a program legfontosabb mérföldkövei a Téka Szórványkollégium létrehozása és a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum felépítése. A két alapítvány azóta is folyamatosan együtt dolgozik azon, hogy a mezőségi falvakból származó gyerekek számára anyanyelven biztosítsa a szülőföldön való boldoguláshoz szükséges oktatási, kulturális, közösségi lehetőségeket.

Jelenleg egy 2001-2006 között épített épületben működik a Téka kollégium. 19 év alatt több mint 450 mezőségi szórványból (4 megye 49 településéről) származó diákot sikerült anyanyelvi oktatásban részesíteni.
A gyerekek 5 éves kortól kerülhetnek be a rendszerbe, bizonyítva, hogy van magyar felmenőjük. A kollégiumi rendszer azért jó, mert nemcsak a tanórán használja a gyerek a magyar nyelvet, hanem a változatos délutáni tevékenységek során, az egymás közötti napi kommunikációban is.
A válaszúti elemi oktatás után a diákok a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban folytatják tanulmányaikat, a Téka Szórványkollégium bentlakójaként. Ezen a szinten csatlakozhatnak a rendszerbe azon falvak diákjai, ahol csak elemi oktatás zajlik, mint pl. Visa, Ördöngösfüzes, Mezőkeszü.
Nyolcadikosként a diákok dönthetnek: a válaszúti mezőgazdasági szakoktatás vagy a szamosújvári elméleti oktatás reál vagy humán osztálya közt választhatnak. Ekkor a környező falvak nyolcadik osztályt végzett diákjai (Szék, Búza, Bálványosváralja, Magyardécse, illetve a sármási Kallós kollégium diákjai) is belépnek a mezőségi szórványoktatási programba.
A 2020-21-es tanévben 135 gondozott diákkal a Téka Szórványkollégium a legnagyobb erdélyi szórványbentlakás (113 bentlakó diák – 35 általános iskolás, 78 középiskolás; 22 kinnlakó). A bentlakók 30 településről származnak: Alsótök, Bálványosváralja, Árpástó, Bethlen, Bonchida, Buza, Feketelak, Felsőtök, Káján, Magyarberéte, Mezőkeszü, Kide, Köblös, Kolozsvár, Lózsárd, Magyardécse, Melegföldvár, Nagysármás, Ördögkeresztúr, Ördöngösfüzes, Radnót, Szászfenes, Szék, Szépkenyerűszentmárton, Vajdakamarás, Válaszút, Veresegyháza, Vice, Visa, Zsuk.

Iskolaépítés

A Mezőségi Magyar Oktatási Központ építését 2010. szeptembert 1-én kezdték el Szamosújváron és 2016-ban fejezték be és adták át használatba a helyi önkormányzatnak. Ekkor jött létre a szamosújvári Magyar Tannyelvű Elmélet Líceum, 2018-tól Kemény Zsigmond Elméleti Líceum. Az intézmény létrehozásával befejezték a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését. A beruházás értéke meghaladta a 2 millió eurót.

Téka Díj

2010-ben a Téka Díj létrehozásával a Téka Alapítvány értékelni kívánta a munkáját támogató személyiségeket, intézményeket.

A díj egy bronzból készült plakett, amely az aradi Szabadság szobrot és a kolozsvári Mátyás szobrot restauráló Kolozsi Tibor szobrászművész alkotása és a merített papírra nyomtatott emléklap, rajta a laudációból vett idézettel.

Téka díjazottak:

2010 – Csete Örs az Apáczai Közalapítvány és az EMET igazgatója
2011 – Entz Géza a Pro-Professione Alapítvány elnöke ; Varga Attila, NEFMI - főtanácsos
2012 – Kötő József ;Goldschmiedt József az Égtájak Iroda volt igazgatója
2013 – Harangozó Imre néprajzkutató,
2014 – Kallós Zoltán néprajzkutató; Balázs Bécsi Vilmos, mérnök, néptáncoktató
2015 – Szép Gyula , a Kolozsvári Állami Magyar Opera igazgatója; VÁKÁR ISTVÁN a Kolozs Megyei Tanács alelnöke
2017 – Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága
2018 – Bethlen Gábor Alap; Ignitas Egyesület
2019 – Fehér Korcz Judit, Fehér Csaba. Aba, Magyarország
2020 – Novák Ferenc „Tata”

Téka kiadványok

A Téka Alapítvány gondozásában jelentek meg a következő kiadványok:

 • 2009 Panek Kati „A nagyapaember” – Téka Alapítvány, Szamosújvár
 • 2013 „A táncháztól a nemzeti intézményig” – Téka Alapítvány, Szamosújvár
 • Balázs Bécsi Attila 2013 „Szamosújvári örökség – Építészeti emlékek térben és időben”, Téka Alapítvány, Szamosújvár.
 • 2018 „A megmaradás falai” Téka Alapítvány, Szamosújvár
 • Székely Melinda 2018 „A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen” – Téka Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár

Elismerések:

2000 – Ipolyi Arnold Díj
2008 – Kisebbségekért Díj – Külhoni Magyarságért Tagozata
2009 – Nemzeti Jelentőségű Intézmény – Magyarország kormánya részéről
2013 – Magyarország Országgyűlésének Ezüst Emlékérme
2016 - a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség Díszoklevele az iskola felépítéséért
2017 – Művészetért Díj
2019 – PRIMA DÍJ – Magyar népművészet és közművelődés kategóriában


Források:

 1. Téka Alapítvány – Szamosújvár www.teka.ro (letöltve 2020. november 21)
 2. https://www.facebook.com/tekaalapitvany
 3. Művelődés közművelődési havilap, https://muvelodes.net/tovidek-program-mezosegert (letöltve 2020. november 21)
 4. Balázs Bécsi Attila, https://hu.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%A1zs_B%C3%A9csi_Attila (letöltve 2020. november 21)
 5.  2013 „A táncháztól a nemzeti intézményig” – Téka Alapítvány, Szamosújvár
 6. 2018 „A megmaradás falai” Téka Alapítvány, Szamosújvár