• Kézműves
  foglalkozások
 • Táncházak
  szervezése
 • Szakrális
  tevékenységek
 • Zenés népi előadások,
  bábelőadások
 • Jeles Napjaink
  megünneplése
 • Népi gyermekjátékok,
  népdalok tanítása
 • Komplex
  foglalkozások
 • Népmesetáborok

CSSP-TARGYALKOTO-2019-SZ | Kézművesek a Tarsolyban 2019-2020

Igényelt támogatási összeg: 4.000.000 Ft, megítélt összeg: 1.000.000 Ft

CSSP-TARGYALKOTO-2019-SZ - Kézművesek a Tarsolyban 2019-2020

Az előző év lendületétől felbuzdulva további fejlesztéseket szerettünk volna megvalósítani a már kiépített bázison, újabb mesterségek bevezetésével. Azt gondoltuk, hogy a Csertán Sándor Általános Iskolában kemény munkával elvégzett megalapozás után jöhet a kibontakozás. Mivel támogatottságunk ebben az évben nem növekedett, hanem csökkent, a pályázati támogatásokon kívül viszont céljainkhoz semmilyen más anyagi forrást nem tudunk igénybe venni, nehéz döntés elé kerültünk. Eleve zömében hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő gyermekekről lévén szó, a költségtérítéses foglalkozások nem jöhettek szóba. Ugyanakkor időközben, 2019 őszén a pályázati cél szerint bevezettük a népi hagyományos bútor-és tárgyfestő mesterséget, mert megértettük, hogy hosszú távon ez az egyik leghasználhatóbb tevékenység. Ehhez azonban még szűkség volt néhány faipari eszközre az anyag-előkészítő munkákhoz, amit szolgáltatókkal elvégeztetni a szűkös költségvetésből eleve nem tudnánk. Végül úgy döntöttünk, hogy az eszközöket megvásároljuk, az iskolában pedig ideiglenesen – a következő pályázati ciklusig – szűkítettük a tanított mesterségek palettáját és csökkentettük az alkalmak számát is. A mesterségeket illetően, bármennyire is sajnáltuk, néhány alkalom kivételével forráshiány miatt felfüggesztettük a költséges külső mesterek meghívását, és átálltunk a nagyobbrészt önkéntes munkában való oktatásra, így szűkült a tevékenységek listája, maradt a fazekasság, a fatárgyfestés és a fafaragás. Végül a koronavírus-korlátozások következményeképpen időszakosan elmaradt az iskolai foglalkozások egy része, (a pethőhenyei tanműhelyi oktatás folyamatosan zajlott az időszakban) így a szűkös költségvetésből is sikerült kigazdálkodnunk az évadot.

1. Fazekas foglalkozások a Tarsoly-EME pethőhenyei műhelyében

Heti egy alkalommal, rend szerint péntek délutánonként került sor ezekre a foglalkozásokra, Gaál Annamária fazekas-keramikus irányításával. Havonta egyszer szakmai napot tartottunk Csuti Tibor fazekas vezetésével, aki a Népművészet Ifjú Mestereként, népi iparművészként felügyeli a műhelyfoglalkozásokat. A foglalkozások ingyenesek.

2. Kézműves foglalkozások a Nemesapáti Közösségi Házban és a Csertán Sándor Általános Iskolában

Mivel a tavalyi évhez viszonyítva kevesebb támogatási forrásból gazdálkodhatunk, kénytelenek voltunk a foglalkozások számát csökkenteni. A járványügyi korlátozásokig kéthetente, rend szerint csütörtök délutánonként zajlottak ezek a foglalkozások, az alsónemesapáti-nemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola tanulói, tanítói-tanárai és a nemesapáti nyugdíjasklub tagjai részvételével. A foglalkozások ingyenesek voltak.  Váltakozva volt:

 • Fafaragás Zalai Béla vezetésével
 • Agyagozás Gaál Annamária vezetésével
 • Bútor- és egyéb fatárgyfestés Gaál Annamária vezetésével 

3. Ismeretterjesztő, ismeretelmélyítő alkalmak

Folytattuk az együttműködést a Göcseji Falumúzeum szakembereivel, és használtuk a helyszínt, hogy életszerűbben bemutathassuk a hagyományos tevékenységeket.

4. Kézművesség és meseterápia

Hatodik éve szerveztünk nyári mesetáborokat, idén harmadik alkalommal már a megszokott pethőhenyei helyszín mellett egyet a Göcseji Falumúzeumban is. A mesetáborokban népmeséink feldolgozása a meseterápia módszereivel és hagyományos kézműves technikák segítségével történő alkotómunkával, illetve népzenei kíséret mellett népi gyermekjátékokkal zajlott. Szakképzett meseterapeuta, kézműves és népi gyermekjáték-oktató vezetésével, zenészek részvételével. Korlátozott forrásainkra tekintettel, ezeket a foglalkozásokat részvételi díjhoz kötöttük.

Időpontok:

 • Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg – 2020.07.13-2020.07.17. 
 • Pethőhenye Tarsoly Műhely             – 2020.07.27-2020.07.31. 

5. Komplex kézműves foglalkozások

Megyeszerte tartottunk óvodákban és iskolákban komplex kézműves foglalkozásokat. Idén, igéretünkhöz híven, elkészültünk bábelőadásunkkal a második mesterséghez, a népi fatárgyfestéshez  is. A kézműves tevékenységet tematikus bábelőadás előzi meg, és népdaléneklés illetve táncos népi gyermekjátékok váltják, hangszeres kísérettel. Kisgyermekeknél a kézműves tevékenység sokkal bennsőségesebb, ha egyéb élményekkel ötvöződhet. A bábjátékban átélt meseélmény után az alkotás egészen más hangulatban zajlik, hát még ha muzsikaszóra énekelnek is közben:„Nem kapálok, nem kaszálok, fazekasinasnak állok” A gyermekek mozgásigényét jól levezetjük a népi gyermekjátékokkal. 

Bábjátékok /kb.30 perc/:

 • „Az örög mestersége" c. székely népmesét agyagozó-fazekas foglalkozásainkhoz,
 • a "Zöldbajusz Marci Királysága" c. mesét a bútor- és egyéb népi fatárgyfestés foglalkozásainkhoz ajánljuk.