• Kézműves
  foglalkozások
 • Táncházak
  szervezése
 • Szakrális
  tevékenységek
 • Zenés népi előadások,
  bábelőadások
 • Jeles Napjaink
  megünneplése
 • Népi gyermekjátékok,
  népdalok tanítása
 • Komplex
  foglalkozások
 • Népmesetáborok

NEA-NO-19-N

Igényelt és megítélt összeg: 60.000 Ft

Az adományok után igényelhető támogatást teljes egészében könyvelési díjra fordítottuk.