• Kézműves
  foglalkozások
 • Táncházak
  szervezése
 • Szakrális
  tevékenységek
 • Zenés népi előadások,
  bábelőadások
 • Jeles Napjaink
  megünneplése
 • Népi gyermekjátékok,
  népdalok tanítása
 • Komplex
  foglalkozások
 • Népmesetáborok

NEA-NO-18-N

Igényelt és megítélt összeg: 48.500 Ft.

Az adományok után igényelhető támogatást teljes egészében könyvelési díjra és egyéb adminisztrációs költségekre fordítottuk.