Kézművesek a Csoóri Sándor Programban

Kézművesek a Tarsolyban 2018-2019


Egyesületünk a Csoóri Sándor Program támogatásával olyan, népi hagyományaink ápolását, művelését célzó kézműves /tárgyalkotó/ tevékenységeket szervez, ahol a népművészeti technikák és formakincs áthagyományozása többgenerációs közösség keretein belül zajlik. A nemzedékeket összekötő talán legfontosabb kapocs a hagyomány, ezért hagyományos népművészeti formákat jelenítünk meg, amelyek szimbólumrendszerükön keresztül is erősítik társadalmunk kohézióját. Képzett mesterek gondoskodnak arról, hogy egy-egy technika elsajátítása tekintetében megvalósuljon a hitelesség, a folyamatosság és az egymásra épülés elve. A mester-tanítvány kapcsolatban a résztvevők fontos készségeket sajátíthatnak el, és lehetőség nyílik a tehetségek kibontakozására is. Ugyanakkor a többgenerációs – gyermekeket, fiatal és idős felnőtteket érintő – együttlét lehetőséget teremt arra is, hogy, amint annakidején a fonók, tollfosztók, guzsalyasok esetében – nálunk is kialakuljon egy bensőséges hangulat. Ebben a hangulatban a közösség múltját és jelenét érintő információk – mesék, történetek, pletykák stb. – életre kelnek, s egyéb élettapasztalatokkal együtt a tapasztaltabb generációktól elleshetők, átvehetők. Nem állítjuk, hogy heti néhány ilyen együttléttel elérjük a régi élet-és munkaközösségek intenzitását, de azt igen, hogy jelentős lépéseket teszünk az szegregációval szemben, a helyi közösségek megerősítése irányába.

 

1. Fazekas foglalkozások a Tarsoly-EME pethőhenyei műhelyében.

Heti egy alkalommal, rend szerint péntek délutánonként kerül sor ezekre a foglalkozásokra, Gaál Annamária fazekas-keramikus irányításával. Havonta egyszer szakmai napot tartunk Csuti Tibor fazekas vezetésével, aki a Népművészet Ifjú Mestereként, népi iparművészként felügyeli a műhelyfoglalkozásokat.

 

 2. Kézműves foglalkozások a Nemesapáti Közösségi Házban

Heti egy alkalommal, rend szerint hétfő délutánonként zajlanak ezek a foglalkozások, az alsónemesapáti-nemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola tanulói, tanítói-tanárai és a nemesapáti nyugdíjasklub tagjai részvételével. Heti váltásban van:

Fafaragás Nagy Béla népi iparművész vezetésével

Himzés Nagyné Kovács Katalin vezetésével

Csuhézás Pozvai Andrea vezetésével

Fonás Pozvai Szilvia vezetésével

Agyagozás Gaál Annamária vezetésével

 

3. Ismeretterjesztő, ismeretelmélyítő alkalmak.

A Göcseji Falumúzeum kitűnő lehetőség arra, hogy eredeti környezetben szemléltethessük a népi mesterségek által létrehozott tárgyakat és a népi mesterségek által használt eszközöket. Emellett a Csertán Sándor Általános Iskolában és pethőhenyei műhelyünkben is szervezünk ismeretterjesztő előadásokat. E téren hathatós segítséget kapunk a Göcseji Múzeum munkatársaitól.

 

4. Kézművesség és meseterápia.

Ötödik éve szervezünk nyári mesetáborokat, idén második alkalommal már a megszokott pethőhenyei helyszín mellett egyet a Göcseji Falumúzeumban is. A mesetáborokban népmeséink feldolgozása a meseterápia módszereivel és hagyományos kézműves technikák segítségével történő alkotómunkával zajlik.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

TARSOLY